ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้าง 2561

งานที่ยังไม่ได้เซ็นต์สัญญาก่อสร้าง

1.งานเตรียมแบบก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต

2.งานเตรียนมแบบก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางน้ำ ระยะที่ 2

3.งานเตรียนมแบบก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา

 

แชร์ข่าวนี้