ข่าวประชาสัมพันธ์

เชื่อมต่อและจ่ายกระแสไฟฟ้า 155KV สถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เชื่อมต่อและจ่ายกระแสไฟฟ้า 155KV ผ่านศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 7 ส.ค.66 อาจารย์วิสาข์ แฝงเวียง ผู้ช่วยอธิการบดีผังแม่บทและภูมิทัศน์ ร่วมกับ ผอ.กองอาคารสถานที่และบริการ ,วิศวกรไฟฟ้า มรภ.บร. บุคลากรหน่วยงานออกแบบและก่อสร้าง ,บุคลากรอนุรักษพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม นศ. ปลดไฟฟ้าตามอาคารต่างๆ และ กฟภ.บร. ได้ดำเนินการตัดเบรคแยกวงจรเป็น 2 เส้น โดยตัดกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างเวลา 15.00 น. – 18.00 น. เพื่อจ่ายไฟระบบจำหน่ายสายส่ง 115 เควี ผ่านศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้า และพลังงานทดแทน มรภ.บร. เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ มรภ.บร. ทั้งหมด

แชร์ข่าวนี้