ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 14 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 14 กพ. 2565 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นผู้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอประชุมใหญ่ และ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ หน่วยงานออกแบบและก่อสร้างขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการเตรียมงานพิธี และขอขอบคุณผู้ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ทุกท่าน

แชร์ข่าวนี้