ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการสิ่งก่อสร้าง งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการสิ่งก่อสร้าง งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

งบผูกผัน 4 ปี

1.โครงการก่อสร้างหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  350 ล้าน

งบปีเดียว 2563

2.โครงการปรับปรุงระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   25 ล้าน

3.โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์   15 ล้าน

4.โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   5 ล้าน

5.โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการดนตรีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  10 ล้าน

แชร์ข่าวนี้