ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ แบบอาคารอนุรักษณ์พลังงานปี 2562

22 กค.2562
ทีมงานออกแบบและก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ  แบบอาคารอนุรักษณ์พลังงานปี 2562 (อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต) ในงานมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน BEC AWARD  2019  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

 

แชร์ข่าวนี้