ข่าวประชาสัมพันธ์

-งานตกแต่งภายใน ร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

-งานตกแต่งภายใน ร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ต้นเรื่อง  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขั้นตอนการดำเนินการ   :  เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา

 

แชร์ข่าวนี้