ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์คอนสตรัคชั่นแอนด์เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อผู้รับจ้าง       บริษัท  ทรัพย์สมบูรณ์  คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี  จำกัด

ที่อยู่บริษัท        99/1  หมู่ 18  ต.อิสาณ  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000

เจ้าของบริษัท    นายอิทธิเดช   พันธ์ไผ่              โทรศัพท์  085-0429219

วิศวกรประจำบริษัท       ………………………………       โทรศัพท์  …………………………………..

ผู้ควบคุมงานประจำบริษัท…………………………………      โทรศัพท์  …………………………………..


1.อาคารปฏิบัติการทางน้ำ  2560

 

แชร์ข่าวนี้