ข่าวประชาสัมพันธ์

หจก.ปัญญาประเสริฐก่อสร้าง

หจก.ปัญญาประเสริฐก่อสร้าง

ที่ตั้ง :  86 หมู่ 3  ต.อีสาน   อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์

เจ้าของ :  นายปรีชา   นาคการะสิน         โทรศัพท์ : 081-821-5498

วิศวกรประจำบริษัท      ………………………………       โทรศัพท์  …………………………………..

ผู้ควบคุมงานประจำบริษัท…………………………………     โทรศัพท์  …………………………………..


1.งานก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ระยะที่ 1  2560

แชร์ข่าวนี้