ข่าวประชาสัมพันธ์

หจก.เล็กประโคนก่อสร้าง

หจก.เล็กประโคนก่อสร้าง

ที่ตั้ง : 20 หมู่ 9 ต.เมืองยาง  อ.ชำนิ  จ.บุรีรัมย์ 31110

เจ้าของบริษัท : นายสุชาติ  เล็กประโคน  โทรศัพท์


1.งานปรับปรุงบริเวณรั้วและถนนทางเข้าประตูอาคาร15  2560

2.งานปรับปรุงสระรับน้ำ และระบบสูบน้ำเสียออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  2559

3.งานก่อสร้างโรงล้างจาน 2559

4.งานปรับปรุงผนังกั้นดินอาคาร14  2559

5.งานก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณบ้านพักอาจารย์  2559

 

แชร์ข่าวนี้