ติดต่อเรา

ติดต่องานออกแบบและก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่อยู่ : อาคาร 1 ชั้น 1 (ข้างร้าน Amazon Cafe) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์มือถือ : 085-0240174
โทรศัพท์ : 044-611221
โทรสาร : 044-612858

Email : meemooffice@gmail.com

website : http://decon.bru.ac.th/

Facebook : Decon Bru